אודותינו שאלות נפוצות צור קשר מידע מתקדם לעובדים הרשמה לרשימת תפוצה פורומים קישורים מומלצים
   
מחלות נפש
חיפוש באינדקס המטפלים
דף הבית>>תקנון האתר>>לקריאת תקנון אתר פורטל בריאות הנפש בישראל

תקנון האתרתקנון אתר "פורטל בריאות הנפש בישראל" ע.מ. 558153524

מבוא

1. האתר "פורטל בריאות הנפש בישראל" משמש כאתר מרכז מידע, למידה, וקשר עם אנשי מקצוע בתחום בריאות
   הנפש על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם, בין היתר באמצעות השתתפות בקורסים הרצאות ולמידה
   מרחוק באתר.
2. רשאים להשתמש בשרותי האתר בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת
   מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
3. תנאי מוקדם לתוקף קניית שרותי האתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגביה.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות
    מחייב בינך לבין האתר , לכל דבר ועניין.
5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .
6. גלישה באתר ו/או רכישת שירות המוצעים בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות
    התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

המכירות - חלק כללי
1. האתר מאפשר לך לרכוש שירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה ומהירה,
2. "פורטל בריאות הנפש בישראל" מציע באתר שירותי למידה וקשר עם אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש במגוון אפשרויות.

השרותים המוצעים למכירה
1. עבור כל שירות המוצע באתר מוצג " דף מידע" , דף המידע כולל את שם השירות
    המוצע, והמחיר של השירות המוצע.
 2. פרטים מלאים לכל שירות ניתן לראות ע"י הקשה על שורת השירות בדף המידע כפי שמופיע באתר.

המחיר הינו כולל מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ עפ"י כל דין, אלא אם צויין מפורשות אחרת .
מכירת שירות רגילה 
הליך מכירת השירותים תתבצע בתנאים כדלקמן :

1. האתר מציג רשימת שירותים לרבות כל הפרטים אודות הפרטים על השירות המוצע  ואת המחיר
    כפי שנקבע מראש. מכירת שירותי הלמידה מוגבלת בזמן כפי שיקבע ע"י מנהלי האתר ויפורסם באתר.
2. במכירת שירות רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באתר עצמו או באמצעות
    השארת הפרטים להתקשרות.
3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף
    תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהשירות המבוקש קיים באתר בעת השלמת הליך
    המכירה.

אופן ההשתתפות במכירות

1. לרכישת השירות יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר
    אלקטרוני, מס' טלפון, והשירות הנבחר. בסיום מלוי טופס ההרשמה יועבר הגולש לטופס מלוי פרטי כרטיס
    האשראי מאובטח.
2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך הגולש
    ל"מבצע פעולה" . לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל
    הפרטים במדוייק.
3. מיד לאחר ביצוע התשלום עבור השירות יבצע פורטל בריאות הנפש בישראל בדיקה של פרטי כרטיס
    האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה
    אושרה .
4. לאחר אישור העיסקה, ישלח ללקוח מייל ובו כתובת הכניסה לקבלת השירות ושם משתמש וסיסמא אישיים
5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור
    העיסקה ע"י חברות האשראי.
6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי אתר חברת הסליקה יהוו ראיה חלוטה
    לנכונות הפעולות.
7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
8. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש
    מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור העיסקה
    עם חברות האשראי .
    לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה
    ע"י חברות האשראי, יראה פורטל בריאות הנפש בישראל את העיסקה כמבוטלת .
9. פורטל בריאות הנפש בישראל יציג באתר פרטים בדבר השירות, מחירו, זמן השימוש בשירות וכו'
10. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל פורטל בריאות הנפש בישראל בטלפון ו/או באמצעות
      דואר אלקטרוני כפי שמופיע באתר.

נוהל ביטול קניית השירותים

1. ניתן לבטל או לשנות את קניית השירות לאחר סיום התשלום.   
2. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981
    ( להלן: החוק).
3. א. ניתן לבטל רכישת שירות 14 יום מיום התשלום עבור השירות, אם  הלקוח לא השתמש בשירות.
        הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל האתר.
    ב. ביטול ההשתתפות בקורס \ בהרצאה באתר עד 14 יום לפני פתיחת הקורס \ ההרצאה יזכה את הלקוח
        בהחזר דמי הרישום בניקוי 5%.
    ג.  ביטול ההשתתפות בקורס \ בהרצאה באתר מ 14 יום לפני פתיחת הקורס \ ההרצאה עד יום פתיחת
        הקורס יזכה את הלקוח בהחזר דמי הרישום בניקוי 10%.
    ד. ביטול ההשתתפות בקורס \ בהרצאה באתר במהלך הקורס \ ההרצאה יזכה את הלקוח בהחזר דמי
        הרישום בניקוי 75% מעלות הקורס \ ההרצאה.
4. ניתן להחליף את השירות, בשירות אחר. הלקוח יחויב או יזוכה בהפרש המחיר בין השירותים.
5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין השימוש בשירות אם לא השתמש בשירות
    במשך 3 ימים מיום קבלת ההרשאה, ולא הודיע על כך לפני כן.
6. פורטל בריאות הנפש בישראל יהא רשאי לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
6.1 נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר השירות ובין אם בתיאור השירות.
6.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר
      באופן תקין .
6.3 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין 
7. הודעה על ביטול מכירת השירות תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף
    ההרשמה.
8. פורטל בריאות הנפש בישראל לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם
    ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת אחד מהשירותים באתר.

אספקת השירותים

1. פורטל בריאות הנפש בישראל  ידאג לאספקת השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי
    שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של השירות, אלא אם צויין מפורשות אחרת.
2. פורטל בריאות הנפש בישראל  יפעל כדי לספק את השירות בהתאם לתנאי האספקה
    הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .
פורטל בריאות הנפש בישראל לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
2.2 שביתה ו או תקלה אצל ספקי האינטרנט הדרושים לשימוש בשירות באתר.
2.3 כל סיבה שאינה בשליטת פורטל בריאות הנפש בישראל.
2.4 תקלה במחשב הלקוח  אשר איננה מאפשרת ללקוח להשתמש בשרותי האתר.

שירות לקוחות

1. כל שאלה או בירור לגבי השרותים המוצגים באתר לרבות באשר לתיאור השירות ניתן לפנות אל פורטל
    בריאות הנפש בישראל
2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל "פורטל בריאות הנפש בישראל"
    במייל או בטופס צור קשר בשעות 9:00-17:00 בימים א-ה
    EMAIL  :
mhisrael02@gmail.com  
   נא לציין מס' טלפון בעת משלוח ה EMAIL 
   כתובת למשלוח דואר: רח' הקבלן 11 ירושלים 9387411
3. נציגי פורטל בריאות הנפש בישראל ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך רכישת
    השירותים, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית השימוש והרכישה ולהפכה לפשוטה
    ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות באתר

1. פורטל בריאות הנפש בישראל נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות
    המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן ובאישור חברת האשראי.
    במקרים שאינם בשליטתו ו\או הנובעים מכוח עליון, פורטל בריאות הנפש בישראל  לא יהיה אחראי
    לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין
    ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. פורטל בריאות הנפש בישראל  מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי
    תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

כללי

1. הנהלת פורטל בריאות הנפש בישראל  שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון לפי
    שיקול דעתה הבלעדי.
    מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
2. פורטל בריאות הנפש בישראל  אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים
    אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. יחד עם זאת פורטל בריאות הנפש בישראל  אינו מתחייב
    כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
4. פורטל בריאות הנפש בישראל  ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או
    מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה,
    תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז
    פורטל בריאות הנפש בישראל  שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב
    למבצע הפעולה.
5. אייקונים (ICONS), תמונות וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה
    מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של
    פורטל בריאות הנפש בישראל  ו/או מי מטעמה. וחל עליהם חוק זכויות יוצרים.
6. אסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן
    ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם פורטל בריאות הנפש בישראל.
7. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
8. נפלה טעות בתיאור השירות, לא יחייב הדבר את פורטל בריאות הנפש בישראל.

אמינות

1. פורטל בריאות הנפש בישראל  מודע לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מידע ומכירת שירותים באתר
    אינטרנט, ועל כן בעלי האתר מקפידים לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר.
2. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר.

 

לדף הבא
מכון סאלד
אודותינו שירותים למתמודד אינדקס מטפלים מחלות נפש
שאלות נפוצות מידע למשפחות קופות חולים צפיה בסרט "אמא לא משוגעת"
צור קשר תעסוקה בתי חולים רכישת ספרות מקצועית
הרשמה לרשימת תפוצה חוקים ותקנות ביטוח לאומי העשרה והשתלמויות
פורומים מערכות תומכות משרד הבריאות
© כל הזכויות שמורות ל"פורטל בריאות הנפש בישראל" בניית אתרים | אחסון אתרים