אודותינו שאלות נפוצות צור קשר מידע מתקדם לעובדים הרשמה לרשימת תפוצה פורומים קישורים מומלצים
   
מחלות נפש

 

חיפוש באינדקס המטפלים

אפוטרופסות


במסמך זה הסבר מפורט מהי אפוטרופסות ומשמעותה.

אפוטרופוס (או אפיטרופוס) הוא אחראי על מי שאינו מסוגל לדאוג לענייניו (בארצות הברית המונח המקביל לאפוטרופוס הוא Legal guardian). מקור המילה הוא מן המילה היוונית επιτροπος - שמשמעותה "ממונה".
 
הרציונאל מוסד האפוטרופסות נועד למנוע מצבים בהם אנשים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם ( מוגבלים, קטינים, קשישים ואחרים) ייוותרו ללא הגנה. מחובתה של חברה לדאוג לאדם עם צרכים מיוחדים החי בתוכה, ולכן מינוי האפוטרופוס נועד קודם כל לסייע לאותם אנשים ולהגן עליהם, על גופם ועל רכושם. זאת על פי החוק
 
החוק המסדיר את האפוטרופסות בישראל

בישראל החוק המסדיר את עניין מינוי האפוטרופוס הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. הנחת המוצא של החוק היא "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר-לידתו ועד מותו" (סעיף 1 לחוק), ולכן אפוטרופסות קיימת על:
 
1. קטינים (שטרם מלאו להם 18 שנה).אפוטרופסות טבעית אלה אם ההורים אינם מתפקדים
 
2. על בגירים שאינם מסוגלים לדאוג לענייניהם בעצמם( קשישים חולים, או לא מתפקדים אנשים עם מוגבלות שיכלית,
    מתמודדים שאינם יכולים לדאוג לעצמם.
 
אפוטרופסות טבעית
 
על פי סעיף 14 לחוק ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים. כאשר החוק קובע בסעיף 3, כי קטין הוא "אדם שלא מלאו לו 18 שנה". האפוטרופסות על קטין פוקעת באופן אוטומטי בהגיעו לבגרות, כלומר לגיל 18
(על פי סעיף 62 לחוק).
  
אפוטרופסות על פי מינוי
  
בנוסף לאפוטרופסות טבעית של הורים על ילדיהם הקטינים, סעיף 33 לחוק קובע כי בית המשפט לענייני משפחה רשאי למנות אפוטרופוס ל:
 
1. לקטין ששני הוריו מתו או שהוכרזו פסולי-דין או שהאפוטרופסות לקטין נשללה מהם לפי סעיף 27 או הוגבלה
    לפי סעיף 29 או שהם אינם מסוגלים למלא כלפי הקטין את חובותיהם לפי הפרק השני או שהם נמנעים,
    ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיהם האמורות, כולן או מקצתן.
  
2. לקטין - בנסיבות האמורות בסעיף 28 או בסעיף 29 (הערה: סעיפים אלו עוסקים במצבים בהם יש הורה
    מתפקד אחד בלבד).
  
3. לפסולי-דין.
  
4. לאדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך
    ומוכן לדאוג להם במקומו; (הערה: אדם זה נקרא "חסוי" על פי סעיף 80 לחוק. באנגלית המונח
    המקביל לחסוי הוא "Ward").
 
האפוטרופוס יכול להיות (על פי סעיף 34 לחוק).
 
1. אדם יחיד (פרטי), שהוא בדרך כלל קרוב משפחה של הקטין או החסוי או מספר אנשים יחידים (לפי סעיף 45 לחוק).
  
2. תאגיד (כמו הקרן לטיפול בחסויים, אקים אפוטרופסות, שפר ואחרים).
  
3. האפוטרופוס הכללי.
  
4. ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי השואה.
 
תפקיד האפוטרופוס
  
1. לדאוג לרווחתו לשלומו ולבריאותו של חסוי
  
2. להיות בקשר איתו בעת שהותו מחוץ לבית
  
3. לחתום על מסמכים רפואיים בעת צורך התערבות רפואית פולשנית
  
לצורך קבלת החלטה על מינוי אפוטרופוס, נעזר בית המשפט בחוות דעתו של פקיד סעד לסדרי דין, שהוא עובד סוציאלי שעבר הכשרה מיוחדת, הבוחן את פרטיהם של החסוי והמבקש להתמנות כאפוטרופוס, וממליץ על דבר המינוי לבית המשפט. זאת על מנת לוודא כי הצורך במינוי האפוטרופוס, הינו לטובת החסוי והחברה, וכי צורך זה גובר על זכויות הפרט של החסוי ומצדיק את שלילתם החלקית.
  
לאחר שבית המשפט ממנה אפוטרופוס באמצעות צו מינוי, האפוטרופוס נתון לפיקוחו של האפוטרופוס הכללי.
כמו כן האפוטרופוס נדרש לפעול במילוי תפקידו לטובת החסוי כדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות העניין (סעיף 41 לחוק), כאשר האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש לשם מילוי תפקידיו.
  
אך, ישנן פעולות מסוימות המנויות בסעיף 47 לחוק, בהן על האפוטרופוס לפנות לקבלת אישורו של בית המשפט (על ידי הגשת בקשה מתאימה) טרם שהוא יוכל לבצען.
  
כמו כן אין האפוטרופוס מוסמך לפעול בשם החסוי, בפעולות בהן יש ניגוד עניינים לפי סעיף 48 לחוק, ללא אישורו של בית המשפט או של אפוטרופוס אחר שנתמנה למטרה זו.
 
גם כאשר אין יותר צורך באפוטרופסות, או במקרה בו האפוטרופוס מעוניין להשתחרר מתפקידו, עליו לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול או החלפת המינוי. 
  
האפוטרופוס הכללי בודק את פעילות האחראי על החסוי כולל תפקודו הכספי והמקצועי. התרשם כי האפטרופוס אינו ממלא חובותיו ניתן להחליפו ואף לחייבו להחזיק רכוש במידה ולקח.
 
תהליך המינוי הוא כדלקמן

הערות:

  הליך זה לוקח כ4 חודשים אם אין דחיות או בקשות שונות

ניתן לחלק את המינוי בן גוף ורכוש אם יש חשש לניגודי אינטרסים

ניתן לפנות בהליך מזורז אם יש צורך בהתערבות רפואית שאינה סכנת חיים

החומר הנדרש לעו"ס על פי חוק לצורך מינוי כולל:
     דוח סוציאלי דוח רפואי,
     אישור רופא מומחה על מחלת הנפש
     צילום ת.ז. 
     אישור הגורם שמתמנה כאפוטרופוס על נכונותו להיות אפוטרופוס

לקריאת חוק האפוטרופסות הקלק כאן 

אתרים העוסקים באפוטרופסות
לדף הבא
מכון סאלד
אודותינו שירותים למתמודד אינדקס מטפלים מחלות נפש
שאלות נפוצות מידע למשפחות קופות חולים צפיה בסרט "אמא לא משוגעת"
צור קשר תעסוקה בתי חולים רכישת ספרות מקצועית
הרשמה לרשימת תפוצה חוקים ותקנות ביטוח לאומי העשרה והשתלמויות
פורומים מערכות תומכות משרד הבריאות
© כל הזכויות שמורות ל"פורטל בריאות הנפש בישראל" בניית אתרים | אחסון אתרים