אודותינו שאלות נפוצות צור קשר מידע מתקדם לעובדים הרשמה לרשימת תפוצה פורומים קישורים מומלצים
   
מחלות נפש

חיפוש באינדקס המטפלים
דף הבית>>לימודים העשרה והשתלמויות>>מאמרים מקצועיים>>מחקרים>>קשת- ביסוס ראיות למודל התערבות קוגניטיבית-חינוכית לבני משפחה של אנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית

מחקרים


מטרת המחקר לבחון את יעילות קורס קשת ולפתח מודל התערבות לבני משפחה של אנשים המתמודדים עם מחלה נפשית, המבוססת על תרגום ידע (Knowledge Translation), מהתיאוריות למעשה, בשילוב עם תוצאות המחקר.
ד"ר פנינה וייס, ד"ר דליה זק"ש, פרופ' אבי ויצמן. אוניברסיטת חיפהרקע ורציונל:
קורס קשת הנה התערבות קוגניטיבית- חינוכית המיועדת לבני המשפחות של אנשים המתמודדים עם מחלה נפשית. מטרת הקורס הנה לפתח ולשפר מיומנויות תקשורת קוגניטיבית באינטראקציות יומיומיות. הקורס מלמד על קוגניציה, תיווך והפיכת סיטואציות של תקשורת למקור ללמידה, הסתגלות והחלמה. הקורס מבוסס על התיאוריה הקוגניטיבית דינמית של פוירשטיין (Feuerstein, Rand, & Feuerstein, 2006) , גישת ה- DCI (Dynamic Cognitive Intervention), של הדס לידור ושות' Hadas-Lidor, Weiss, & Kozulin, 2011) ) תפיסת ההחלמה ( Anthony, 1993) ועל תפיסות מתוך מקצוע הריפוי בעיסוק Sachs &) (Labovitz, 2004.

מטרות המחקר: 
לבחון את יעילות קורס קשת ולפתח מודל התערבות לבני משפחה של אנשים המתמודדים עם מחלה נפשית, המבוססת על תרגום ידע (Knowledge Translation), מהתיאוריות למעשה, בשילוב עם תוצאות המחקר.
      
שיטה: 
קשת הנה התערבות בריאות מורכבת (complex health intervention), ולכן נבחרה שיטת מחקר המשלבת הערכת תוצרי תהליך ותוצאה- שאלונים וקבוצות מיקוד, בכדי לחזק את הראיות האמפיריות לגבי ההתערבות. כלי המחקר כללו שאלוני עמדות, תקשורת משפחתית, נטל משפחתי ואיכות חיים. דגם המחקר היה סמי-ניסויי , עם קבוצת מחקר וקבוצת ביקורת שכללה את אותם נבדקים (n=38) בשלבים שונים של הליך המחקר. לבסוף נערכו קבוצות מיקוד בהשתתפות מסיימי הקורס.

ממצאים:
הממצאים הכמותיים מצביעים על שינויים מובהקים בעמדות ובידע  של המשתתפים (F=12.83, p<0.001, η²=0.258) ועל שיפור בתחושת הנטל האובייקטיבי והסובייקטיבי של מתן טיפול לבן המשפחה לאחר ההשתתפות בקשת Objective burden F=3.177,) p=0.05, η²=0.079; subjective burden F=8.112, p<0.01, η²=0.180) ) . הממצאים האיכותניים חושפים את תחושת הייאוש איתה הגיעו המשתתפים לקשת ואת התרומה של ההשתתפות להבנת האינטראקציות עם בן המשפחה. 
    
דיון ומסקנות:
 השינויים שחוו המשתתפים בקורס נמצאו קשורים למאפיינים של "חוסן" (resilience). המשתתפים זיהו את מרכזיות תפקיד המנחים כמקשרים בין תוכן הקורס לחוויות חיים ממשיות. מחקר זה מדגיש את הצורך בהמשך חקר התערבויות ייעודיות כמו קשת, לבני משפחה המטפלים בבן משפחה חולה במחלה נפשית וצירופן למעגל השירותים מבוססי הראיות.
התייחס למחקר יעילות ההתערבות, לאחר ההשתתפות בקשת ובהשוואה לתנאיי קבוצת הביקורת, הממצאים הכמותיים מצביעים על שינויים מובהקים בעמדות הידע של המשתתפים המתייחסות להתמודדות עם בן המשפחה עם מוגבלות נפשית . בנוסף, משתתפי המחקר חוו שיפור מובהק בהתייחס לנטל האובייקטיבי והסובייקטיבי של מתן טיפול לבן המשפחה לאחר ההשתתפות בקשת.
ניתוח איכותני חשף שלוש תמות מרכזיות:1. "הגעתי מכיוון שלא יכולתי לשאת במשא הזה עוד"- קשת נחווה כניסיון ללכת מעבר לייאוש ולתסכול לשיפור היחסים עם העצמי, בן המשפחה החולה ומערכת הבריאות. 2. "פעם הייתי יורה כל מה שהייתי חושב –עכשיו אני שואל וזה עושה את כל ההבדל"- המשתתפים תיארו תגובות פחות אוטומטיות ויותר קוגניטיביות ומחושבות. 3. "יש מי שבאמת ובתמים מבין אותנו וזה דבר מדהים"- תפקידו המרכזי של המנחה והשפעתו על הלמידה וקידום ההשתנות.  
פיתוח כלי מובנה לניתוח אפיזודות יומיומיות  של תקשורת מאפשרת למידה המוגשים במסגרת קורס קשת.
א. בחינת היעילות  של קורס קשת ותרומתו לרווחה של בני משפחה הנותנים טיפול ותמיכה לבני משפחותיהם המתמודדים עם מוגבלות נפשית. 
ב. פיתוח מודל של התערבות חינוכית-קוגניטיבית המאפשר תרגום ידע knowledge ) translation  ) עבור בני המשפחה של המתמודדים עם מוגבלות נפשית. המודל יתבסס על הוראת מיומנויות תקשורת קוגניטיביות מתוך תפיסת בריאות והחלמה ועל מרחב העשייה המקצועית של המרפא בעיסוק בהקשר לניתוח פעילות.

מקורות
Anthony, W.A. (1993). Recovery from mental health illness: The guiding vision of the mental health service system in the 1990s. Psychological Rehabilitation Journal, 16, 11–24.
Feurstein, R., Rand, Y., & Feurstein, R.S. (2006). You love me!!...Don’t accept me as I am. Revised and enlarged edition. Jerusalem: International Center for Enhancement of Learning Potential Publications.
Hadas-Lidor, N., Weiss, P. & Kozulin, A. (2011). Dynamic Cognitive Intervention: Application in Occupational Therapy. In N. Katz (Ed.)  Cognition, Occupation, and Participation Across the Life Span (pp.323–350). Bethesda, MD: AOTA.
Sachs, D., & Labovitz, D. R. (2004). Range of human activity: Care of others. In J. Hinojosa & M. L. Blount (Eds.), The texture of life: Purposeful activities in occupational therapy. Bethesda, MD: AOTA Press.
תודות
המחקר נתמך בחלקו על ידי המכון הישראלי לחקר מדיניות הבריאות.
המחקר נערך בעידודה ותמיכתה של ד"ר נעמי הדס לידור יוזמת ומנהלת תוכנית קשת שירות ממוקד משפחות
בית הספר הארצי לשיקום, שילוב והחלמה בבריאות הנפש 


לדף הקודםלדף הבא
מכון סאלד
אודותינו שירותים למתמודד אינדקס מטפלים מחלות נפש
שאלות נפוצות מידע למשפחות קופות חולים צפיה בסרט "אמא לא משוגעת"
צור קשר תעסוקה בתי חולים רכישת ספרות מקצועית
הרשמה לרשימת תפוצה חוקים ותקנות ביטוח לאומי העשרה והשתלמויות
פורומים מערכות תומכות משרד הבריאות
© כל הזכויות שמורות ל"פורטל בריאות הנפש בישראל" בניית אתרים | אחסון אתרים