אודותינו שאלות נפוצות צור קשר מידע מתקדם לעובדים הרשמה לרשימת תפוצה פורומים קישורים מומלצים
   
מחלות נפש

חיפוש באינדקס המטפלים
דף הבית>>לימודים העשרה והשתלמויות>>מאמרים מקצועיים>>מחקרים>>משאבים אישיותיים וקהילתיים בנשירת בני נוער במגזר החרדי

מחקרים


יעל יצחקי, חיה יצחקי, יעקב יבלון
עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

yael.itz10@gmail.com
רציונל/ רקע:
המחקר הנוכחי התמקד בתופעת הנשירה של בני הנוער בציבור החרדי, מהמסגרות הישיבתיות הנורמטיביות.
תופעת הנשירה בקרב הנוער החרדי, הולכת וגדלה בשנים האחרונות ומעסיקה את הציבור החרדי על כל רבדיו:
רבני הקהילה, אנשי המקצוע, מגשרים בקהילה ועוד.
מימדיה הגדלים של התופעה מאלצים את הקהילה החרדית למצוא פתרונות רחבים יותר לנוער זה, מאשר
הפתרונות הפרטניים שניתנו עד כה.

מטרות:
במחקר הנוכחי נבחנה הסתגלותם של נערים שנשרו מהמסגרת הישיבתית, על פי תחושת שביעות רצונם מהחיים
ועל פי תחושת בדידותם. ההסתגלות נבחנה תוך שימת דגש על ההקשר הקהילתי בהתייחס להון החברתי, ותוך
התייחסות למשאבים האישיים ולמשתני הרקע. נבדקו ההבדלים בין נערים אשר נמצאים במסגרת ישיבתית
נורמטיבית, נערים אשר נשרו ממסגרת ישיבתית והשתלבו במסגרת קהילתית, ונערים אשר נשרו ממסגרת
ישיבתית ולא השתלבו במסגרת חינוכית כלשהיא.
ההבדלים בין הקבוצות נבחנו לגבי שבעה מדדים, הכוללים משאבים אישיים )הערכה עצמית ושליטה בחיים(;
משתני הון חברתי )מערכות תמיכה, שייכות לקהילה ומעורבות וייצוגיות בקהילה(; ומשתנים פסיכולוגיים-
אישיותיים )בדידות ושביעות רצון מהחיים(. בנוסף, נבחנו ההבדלים בין הקבוצות לגבי משתני הרקע, המשתנים
המשפחתיים ולגבי תפיסת העתיד של הנערים. כמו כן, נבחנו הקשרים בין משתנים אלו, ונבדק הקשר בין משתני
הרקע של הפרט )גיל, מצב סוציו אקונומי ורמת דתיות( לבין שאר משתני המחקר.

שיטה:
המחקר בוצע בקרב 122 משתתפים מאזורים שונים בארץ, כגון: בני ברק, ירושלים, קרית ספר ועוד. במחקר
נעשה שימוש בשאלונים למילוי עצמי, לבחינת משתנים אישיותיים: הערכה עצמית ושליטה, משתנים קהילתיים:
תמיכה, שייכות לקהילה הדתית, מעורבות בקהילה, בדידות, שביעות רצון מהחיים ושאלון סוציודמוגרפי.

ממצאים:
הממצאים מצביעים על הבדלים מובהקים בין הקבוצות הן בהון האנושי והן בהון החברתי. הבדלים נמצאו גם
במדדי ההסתגלות, ובמשתנים הסוציו דמוגרפיים. מכאן ניתן לשרטט פרופיל של בני הנוער המוגדרים כבעלי
פוטנציאל לסיכון. נוסף לכך יש לבנות תוכניות טיפול ומניעה המחזקות את מדדי ההון האנושי וההון החברתי
שנבחנו במחקר. זאת ועוד, תרומתם המובהקת של המשתנים הבלתי תלויים ברגרסיהלדף הבא
מכון סאלד
אודותינו שירותים למתמודד אינדקס מטפלים מחלות נפש
שאלות נפוצות מידע למשפחות קופות חולים צפיה בסרט "אמא לא משוגעת"
צור קשר תעסוקה בתי חולים רכישת ספרות מקצועית
הרשמה לרשימת תפוצה חוקים ותקנות ביטוח לאומי העשרה והשתלמויות
פורומים מערכות תומכות משרד הבריאות
© כל הזכויות שמורות ל"פורטל בריאות הנפש בישראל" בניית אתרים | אחסון אתרים