אודותינו שאלות נפוצות צור קשר מידע מתקדם לעובדים הרשמה לרשימת תפוצה פורומים קישורים מומלצים
   
מחלות נפש

חיפוש באינדקס המטפלים

סטיגמות


ניפגע הנפש  סובל מסטיגמה כפולה ומכופלת ומרובעת הכוללת סטיגמה עצמית, נפילה בין שירותים רווחה חינוך ובריאות, סטיגמה של המטפלים, סטיגמה של האוכלוסיה הרחבה וסטיגמה של קובעי המדיניות. מאת: ד"ר אמיר שוורץ


סטיגמה היא אפיון של אדם כשונה מאחרים בדרך כלל לשלילה. לדוגמה: האדם בעל הסטיגמה נתפס כאדם רע, חלש, נכשל, מוגבל, בעל מום או חולה, ולכן הוא הופך בעיני החברה מאדם שלם ורגיל לאדם פחות ערך ונחות.

החברות השונות בעולם יצרו אמצעים שונים כדי לסווג את האנשים בכל חברה וחברה, ואת האיפיונים הנתפסים כרגילים וטבעיים לעומת אלו הנתפסים כסטיגמה באותה חברה. כאשר נכנסים למערכת חברתית מסוימת ניתן להבחין כבר ממבט ראשון באיפיונים האישיים ולזהות את "זהותו החברתית" של כל אדם.

השפעת הסטיגמה על הפרט הסוטה פועלת כמעגל קסמים, כמשוב חיובי החוזר ומגביר את התהליך שהוחל בו. החברה מצרה את צעדיו של הסוטה בתחומי הכלכלה, החברה והמשפחה. נסגרות בפניו אפשרויות עבודה, קשריו העסקיים נפגעים ויכולתו לתפקד נפגמת. הוא נתקל ביחס של חשד, איבה, או סקרנות.

שינוי עמדות הינו אחד הנושאים הקשים להתמודדות בקרב אנשים וקל וחומר בקרב קבוצות הניזונות מהשונות שלהם כלפי אחרים וסטיגמטיות כלפי כל מי ששונה או מוחלש מהם.

גורמים לסטיגמה

ישנם גורמים שונים לסטיגמה ותיוג השונה:

 1. חוסר מידע על המתויג
 2. חשש מהמתויג  מהשונה
 3. הפנית התסכול של החברה כלפי השונה
 4. ראית עצמו כנעלה על אחרים
 5. הבלטת השוני לטובתו מול המתויג
 6. ביטוי למרחק והצדקת המרחק בינו ובין המתויג

 

 סטיגמה בבריאות הנפש ומוגבלויות נוספות

בישראל כ 9% -12% מהאוכלוסיה שונים בתחומי צרכים מיוחדים ( נכים פיזית, ניפגעי נפש ומוגבלים שיכלית אוטיסטים ואחרים).  ניפגע הנפש  סובל מסטיגמה כפולה ומכופלת ומרובעת הכוללת סטיגמה עצמית, נפילה בין שירותים רווחה חינוך ובריאות, סטיגמה של המטפלים, סטיגמה של האוכלוסיה הרחבה וסטיגמה של קובעי המדיניות.

תיוג אוכלוסיות וסטיגמה שלילית מוכר משחר ההיסטוריה כחלק מתרבות אנושית וקבוצתית. כל מי ששונה ומוחלש מזיק ויש להרחיקו מעיני הציבור. לאור כך קמו מוסדות עם שערים וחומות גבוהות להרחיק את ה"שונה". יצירת בידוד מבטלת את ערך האדם ושלילת זכותו לחיות בשוויון.  הסטריאוטיפ המצוי מצביע על הרבה גורמים הקשורים לחוסר ידע וחשש מה"שונה".

 הסיבות והגורמים לסטיגמה

·         תלות בזולת

·         מחלות

·         מסוכנות

·         חוסר יכולת לתרום לחברה

·         התנהגות לא צפויה

·         חוסר ידע

·         דעות קדומות

 המשמעות העיקרית של התיוג הינה:

ברמת הפרט והמשפחה

סיכון יתר לפגיעה בהם

בידוד חברתי

קושי לשלבם בתעסוקה ותרבות פנאי

פגיעה בדימוי עצמי שלהם

תחושת ניכור וחוסר רצון להשתלב

יצירת סטיגמה עצמית ואמונות שליליות  

תחושה של חוסר מסוגלות והסתגרות

 רמת המדיניות וקבלת החלטות

ישנה סטיגמה המונעת שילוב בקהילה ותעסוקה מותאמת

הסטיגמה מונעת הנגשה של המתמודדים להשכלה גבוהה ויכולת לשילוב במסגרות נורמטיביות בקהילה.

 בעשורים האחרונים, חלו התפתחויות ניכרות בטיפול בבריאות הנפש ובשיקום אנשים שחלו במחלות פסיכיאטריות. אולם, את ניצול הפוטנציאל הגלום בהתפתחויות אלה מעכבת, בין היתר, העובדה שאנשים אשר עשויים להפיק תועלת מן הטכנולוגיות השונות נמנעים מפנייה לטיפול בגלל הסטיגמה הקשורה במחלות פסיכיאטריות ובטיפול נפשי . לסטיגמה יש השלכות הרסניות על חייהם של אנשים שחלו במחלות פסיכיאטריות וכן על תפקודם, על שיקומם ועל השתלבותם בחברה.

הסטיגמה פוגעת באיכות החיים ומתבטאת באפליה בדיור ובתעסוקה, בניכור ובמרחק חברתי ולעתים אף בטיפול רפואי לקוי.  הסטיגמה פוגעת גם בבני המשפחה ויוצרת חסמים לטיפול.

מה שנראה הוא,  שהסטיגמה מצמצמת רצון לפנות לטיפול, גורמת לבושה ולפניה לטיפול בזמן ויוצרת מציאות שלא ניתן להחזירה. ידוע שפניה מהירה וקבלת טיפול חברתי שיחתי רפואי זמן עשוי למזער נזקים בבריאות הנפש

 להתמודדות עם סטיגמה ושינוי עמדות של האוכלוסיה קיימות אסטרטגיות התערבות שונות, החל משינויים מבניים ועד לקשר אישי.

·         שינויים מבניים, כגון שינוי במיקום השירותים הפסיכיאטריים, כך שיהיו פחות נראים לעין

ויותר נגישים, אינם תוקפים את הסטיגמה עצמה, אלא מצמצמים את השפעתה.

·         התערבויות אחרות , מנסות להתמודד עם הסטיגמה עצמה, לדוגמה, באמצעות הספקת מידע עובדתי על שיעורי האלימות כדי להזים את הסטריאוטיפ הנפוץ לגבי "מחלות נפש"; או באמצעות מידע על תוצאות טיפול  ופרוגנוזה.

·         תכניות אחרות מציעות קשר עם אנשים הסובלים ממחלות פסיכיאטריות. , אולם התערבויות מסוג זה אינן בהכרח מצליחות להפחית סטיגמה

קיימים ארבעה  סוגי סטיגמות בתחום  בריאות הנפש

 1. כלפי המחלה מצד המתמודדים מה שמקשה על קבלת טיפול ( בושה תחושה שזו מחלה לא רגילה וכו) סטיגמה עצמית

סטיגמה היא כאשר מישהו שופט אותך על סמך תכונה אישית . למרבה הצער, זו חוויה משותפת לאנשים שיש להם מחלת נפש. הסטיגמה עשויה להיות ברורה וישירה , כמו שמישהו עושה את ההערה שלילית על מחלת הנפש שלך או הטיפול שלך. או שהוא עשוי להיות עדין , כגון מישהו בהנחה שאתה יכול להיות לא יציב, אלים או מסוכן, כי יש לך מצב בריאות נפש. ייתכן אפילו לשפוט את עצמך . חלק מההשפעות המזיקות של הסטיגמה יכולה לכלול :

מספר צעדים שאתה כמתמודד יכול להתמודד  עם הסטיגמה

הנה כמה דרכים אתה יכול להתמודד עם הסטיגמה :

·         קבל טיפול. ייתכן שמסרב להודות שיש לך מצב שזקוק לטיפול . אל תתנו לפחד מלהיות " שכותרתו " עם מחלת נפש למנוע ממך מלבקש עזרה. טיפול יכול לספק הקלה על ידי זיהוי מה לא בסדר במונחים קונקרטיים והפחתת סימפטומים שמפריעים לעבודה ובחיים אישיים שלך.

·         אל תתנו לסטיגמה ליצור ספק עצמי ובושה. סטיגמה לא באה רק מאחרים. ייתכן שיש לך את האמונה המוטעית שהמצב שלך הוא סימן של חולשה אישית , או שאתה צריך להיות מסוגל לשלוט בו ללא עזרה. מחפש ייעוץ פסיכולוגי, לחנך את עצמך על המצב שלך וחיבור עם אחרים עם מחלת נפש יכול לעזור לך לקבל הערכה עצמית ולהתגבר על שיפוט עצמי הרסני.

·         אל תבודד את עצמך. אם יש לך מחלת נפש , ייתכן שמסרבים לספר לאף אחד על זה. יש את האומץ להתוודות בפני בן הזוג, בני משפחה, החברים , אנשי הדת או החברים אחרים בקהילה שלך. להושיט יד לאנשים שאתה סומך על החמלה , התמיכה והבנה שאתה צריך.

·         לא להשוות את עצמך עם המחלה שלך. אתה לא מחלה או חולה. אז במקום לומר "אני דו קוטבי ", אומר "יש לי הפרעה דו קוטבית ". במקום לקרוא לעצמך "סכיזופרנית ", קורא לעצמך "אדם עם סכיזופרניה ". אל תגיד שאתה " מדוכא ". לומר " יש להם דיכאון קליני. "

·         הצטרפות לקבוצת תמיכה.

·         לקבל עזרה בבית הספר. אם יש לך או לילדך מחלת נפש המשפיעה על למידה , לברר מה מתוכנן ותוכניות עשויות לעזור. למניעת אפליה נגד תלמידים בגלל מצב בריאות נפש היא בניגוד לחוק. אנשי חינוך במסגרות בתי ספר  יסודיים, תיכוניות ועל תיכוניים נדרשים להתאים עצמם לתלמידים ולסטודנטים כמיטב יכולתם . יש לדבר עם מורים, פרופסורים או מנהלי מערכת על משאבי הגישה וזמינים הטובים ביותר . אם מורה לא יודע על הנכות של תלמיד , זה יכול להוביל לאפליה, חסמים ללמידה וציונים גרועים .

·         לצאת נגד הסטיגמה. להביע את דעתך באירועים, במכתבים למערכת או באינטרנט . זה יכול לעזור להחדיר אומץ באחרים מתמודדים עם אתגרים דומים ולחנך את הציבור על מחלת נפש.

·         סטיגמה של אחרים  כמעט תמיד נובעים מחוסר ההבנה או ידע  ולא מידע המבוסס על עובדות. לומד לקבל את המצב שלך ולהכיר את מה שאתה צריך לעשות כדי לטפל בו, המבקש תמיכה, ועוזרים לחנך אחרים יכול לעשות הבדל גדול .

 2.      סטיגמה של הקהל הרחב כלפי מתמודדים עקב: חוסר ידע, דעות קדומות וכו.

דרכי התמודדות עם הקהל הרחב הם:

 1. הקנית ידע על המחלה תופעותיה ויכולת המתמודדת לחזור למציאות נורמטיבית במעל 50% מהמקרים
 2. הנגשת אנשים מתמודדים עם אוכלוסיה רגילה באמצעות ביקורים, חוגים משותפים במתנסים וכו'
 3. לימוד הנושא בבתי ספר יסודי, תיכון, מסגרות צבאיות  ואוניברסיטאות
 4. הבאת הנושא באמצעי המדיה השונים.

 

 1. סטיגמה ( אצל חלק) של אנשי מקצוע והמטפלים השופטים את המתמודד בצורה שלילית. סטיגמה זו קשה מאוד מאחר ובהתנהגותם הם לא מפתחים אמפטיה כלפי ניפגע הנפש. אדרבה מקרינים חוסר אימון וזלזול במטופל.

הדרכים להתמודד עם הסטיגמה היא:

 • ראית האדם במוקד ולא המחלה
 • תקווה וראיה חיובית לעתיד
 • העצמה אישית או דרך חברים ואנשי מקצוע
 • העברת ידע למסגרות נוער, משפחה, צבא על התחום
 • שילוב של מדיה ופרסום בתחום עשוי לעורר ענין ולצמצם סטיגמה
 •  תיאוריות חדשות של שילוב, אחלמה מוכנות כלפי השונה.
 • הכרת התופעה ולמידה עליה שאנה תלויה באדם אלה מציאות אחרת
 • בחירת מילים מתאימות ולשיחה

 

 1.  סטיגמה של קובעי מדיניות  הדרך להתמודד עם תופעה זו קשורה  ל:

 

 • העברת חוקים המשלבים מוגבלים
 •  יצירת והנגשת  שירותים בקהילה לאנשים ניפגעי נפש
 • פריסת  שירותים מותאמים לאנשים עם מוגבלות  נפשית כמו לאנשים נורמטיביים בתחומי : רפואה, פנאי, חינוך ורווחה.
 • הרפורמה בבריאות הנפש 2017  והנגשת השירותים למתמודדים בקהילה ובקופות החולים דחפו הנושא קדימה בצורה חיובית.

לסיכום

·         דווקא בעידן הטכנולוגיות החדשות: טלה מדיסין, תרופות משמעותיות, הפצת הידע, רשתות חברתיות  מחקרים חדשים יש סיכוי שתופעת הסטיגמה בבריאות הנפש תצומצם

·         תוספת ידע , שילוב אנשי מקצוע, מודעות לתופעה, הפצת סיפורים אישיים ותוכניות טלביזיה רדיו, אינטרנט וסרטים יסייעו לצמצום הסטיגמה, שילוב מערכות תומכות רגולטוריות  יסייע בצמצום בסטיגמה.

·         שילוב כל המערכות יחד, למידה של אנשי מקצוע, הקנית ידע לקהל הרחב והעצמת המתמודד עשויים לצמצם את הסטיגמה וליצור ערוצי החלמה חיוביים והתגברות על המחלה.

·         סטיגמה לא תעלם מעצמה הכוחות הנדרשים הם מהמתמודדים, בני המשפחה, המטפלים, הקהל הרחב, האקדמיה וקובעי המדיניות.

 

כתב ערך והביא לדפוס

ד"ר אמיר שוורץ

 יועץ תוכן לפורטל בריאות הנפש בישראל

Dr. amir shwartz phd.

Content advisor of the portal

WWW.MH-ISRAEL.CO.IL

נייד    6223830  050  mob.

אתרים  בארץ 

http://www.ispraisrael.org.il יספר"א האתר  הישראלי לשיקום פסיכיאטרי

http://actv.haifa.ac.il הערוץ האקדמי אוניברסיטת חיפה  סטיגמה ובריאות הנפש

http://www.hebpsy.net/ פסיכולוגיה עברית סטיגמה ואפליה כלפי מעסיקים

WWW.MH-ISRAEL.CO.IL   פורטל בריאות הנפש בישראל

אתרים בחו"ל העוסקים בסטיגמה

  http://www.mentalhealth.wa.gov.au הממשל של אוסטרליה המזרחית הממונה על בריאות הנפש

http://www.mayoclinic.com/health/mental-health מאיו קליניק סטיגמה

http://www.stopstigmasacramento.org/ סקרמנטו קליפורניה אתר בריאות הנפש

http://mindyourmind.ca החברה הקנדית לבריאות הנפש אונטריו

r/http://www.bu.edu/cp המרכז לשיקום פסיכיאטרי בוסטון

http://www.nami.org/Blogs/NAMI-Blog/November-2015/Stigma

לדף הקודםלדף הבא
מכון סאלד
אודותינו שירותים למתמודד אינדקס מטפלים מחלות נפש
שאלות נפוצות מידע למשפחות קופות חולים צפיה בסרט "אמא לא משוגעת"
צור קשר תעסוקה בתי חולים רכישת ספרות מקצועית
הרשמה לרשימת תפוצה חוקים ותקנות ביטוח לאומי העשרה והשתלמויות
פורומים מערכות תומכות משרד הבריאות
© כל הזכויות שמורות ל"פורטל בריאות הנפש בישראל" בניית אתרים | אחסון אתרים